• I CURSA BARCELONA EN MARXA CONTRA EL CÀNCER

   1. Data i lloc de celebració

   La cursa es celebrarà diumenge 3 de desembre a partir de les 10:00. El punt de sortida serà al Parc dels Fòrum de Barcelona (a la plaça del Auditoris). Es comptarà amb 3 distàncies: 10 km, 5 km i una marxa d’uns 2 quilòmetres.

   2. Organització

   La cursa està organitzada per l’Associació Espanyola Contra el Càncer – Catalunya.

   3. Participació

   La cursa és oberta a tothom que s’hi inscrigui prèviament a través dels mitjans establerts, sempre que siguin majors de 18 anys en data 3/12/2017. Els menors d’edat hi podran participar en les categories indicades amb la corresponent autorització del pare/mare/tutor legal.

   4. Categories i modalitats

   Els circuits són urbans i transcorren pel recinte del Parc del Fòrum i el Port de Sant Adrià de Besòs. Es compta amb les següents categories:

   Cursa de 10km (sortida a les 10:00h). Cronometrada. Hi podran participar els corredors nascuts abans del 2004.

   Cursa de 5km (sortida a les 11:00h). Cronometrada. Hi podran participar els nascuts abans del 2002.

   Marxa (sortida a les 11:15h). Circuit d’aproximadament 2 quilòmetres, no competitiu (tothom guanya). Està dirigida als qui no vulguin córrer i que vulguin col·laborar amb l’AECC. Està obert a participants de totes les edats i famílies.

   5. Punts d’inscripció

   Les inscripcions es podran fer per internet al web aeccenmarxabarcelona.org i presencialment els dies 17 i 18 i 24 i 25 de novembre a El Corte Inglés de Francesc Macià de Barcelona.

   Les inscripcions es tancaran el 29 de novembre. No s'admetran inscripcions el dia de la cursa, llevat que quedin disponibles.

   Els preus de De les inscripcions seran:

   • A. Bàsica 3K: 8€
   • B. Bàsica 5k: 15€
   • C. Bàsica 10k: 15€
   • D. Dorsal “Jo investigo”: 20€ Donatiu extra a la causa. Ajuda’ns a lluitar contra el càncer i gaudiràs de condicions Premium el dia de la Cursa!

   6. Recollida de dorsals i xips

   S’entregaran a El Corte Inglés de Portal del Àngel els dies 1 i 2 de desembre en horari de 10:00h a 20:00 hores. Per poder recollir els dorsals, tots els participants hauran de mostrar el comprovant d’inscripció i el DNI. En el cas de fer la recollida per una tercera persona, s’haurà de lliurar una autorització signada i una fotocòpia del DNI.

   7. Avituallaments

   Hi haurà un punt d’avituallament intermedi pels participants en la cursa de 10 i un punt d’avituallament final per a totes les modalitats de cursa.

   8. Regals i trofeus

   Tots els participants rebran una samarreta tècnica commemorativa i una bossa del corredor amb regals dels col·laborador al recollir el dorsal.

   Es lliuraran trofeus als 3 primers classificats de cada categoria de les curses de 5 i 10 quilòmetres.

   La marxa no té caràcter competitiu, per tant no es lliuraran trofeus.

   9. Resultats i classificacions

   Els resultats es publicaran a través del web de la Cursa i des d’on es podrà descarregar el diploma.

   Les reclamacions sobre les classificacions s’hauran de presentar a l’organització per escrit fins a 30 minuts després d’haver fet públics els resultats. La decisió de l’organització serà inapel·lable.

   10. Responsabilitat

   Tots els participants inscrits a la cursa en les diverses modalitats estan coberts per l’assegurança de responsabilitat civil i una assegurança esportiva. No obstant qualsevol persona participant admet i reconeix trobar-se apta físicament per participar a la cursa sense risc per a ell o per a tercers.

   Per això l’organització declina qualsevol responsabilitat de danys que puguin derivar-se de l’incompliment de la responsabilitat per part dels inscrits participants. L’organització disposarà durant el circuit de mitjans d’atenció sanitària.

   El temps màxim per realitzar la cursa de 10 quilòmetres serà de 90 minuts i el temps de tall al quilòmetre 5 serà de 45 minuts. La cursa de 5 tindrà un tall de 45 minuts. Pel que fa a la marxa, no hi haurà límit de temps.

   11. Publicació de llistes amb nom dels participants

   Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe, any de naixement i marca personal siguin publicats a les llistes d’inscrits, així com a les de resultats, si acaben la cursa seguint la normativa establerta i havent utilitzat un xip amb tecnologia MyLaps.

   12. Autorització d’imatges

   El fet d’inscriure’s a la cursa, autoritza expressament a l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitaris produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

   13. Acceptació del reglament

   La inscripció a la cursa comporta l’acceptació total del present reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit en darrera instància per l’organització, que aplicarà la IAAF 2015-2016.

   14. Inscripció no anul·lable

   No és possible l’anul·lació d’una inscripció ni el retorn de l’import de la inscripció. El participant, però, podrà sol·licitar el canvi de nom. Un cop quedi tancat el període d’inscripcions en els termes expressats en el punt 12, no s’acceptaran sol·licituds de canvi de nom.

   15. Tractament de les dades personals

   D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/199 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els participants accepten amb la inscripció que les seves dades siguin incorporades a la base de dades "Cursa en marxa contra el càncer Barcelona" titularitat d’AECC Catalunya (CIF G281197564), amb l’objectiu de gestionar la seva participació a la cursa, organitzadora de la cursa, així com a empreses col·laboradores amb la finalitat de remetre-li informació d’interès (en relació a la present cursa, divulgativa o de caràcter comercial).

   Els participants podran revocar en qualsevol moment aquesta autorització dirigint-se a AECC (domicili social) o bé al correu

   16. Canvis de reglament

   L’organització es reserva el dret a fer canvis al reglament si així ho considera, sempre comunicant-ho als inscrits a través del correu electrònic.

   CONSIDERACIÓ FINAL:

   Tot allò no previst en el Reglament es regirà per les Normes Generals de Competició de la FCA, RFFA i l’IAAF, per la temporada 2017-2018.